next up previous index
Következő: 15.113.4 OPCIÓK Fel: 15.113.3 LEÍRÁS Előző: 15.113.3 LEÍRÁS   Index

15.113.3.0.0.1 Speciális karakterek
A speciális karakterek alapértelmezett beállítása rendszerről rendszerre változik. Beállításuk a ,,név érték'' szintaxissal lehetséges, ahol a ,,név'' lehetséges állapotait lentebb felsoroljuk, és az ,,érték'' betű szerint, ,,^c'' jelöléssel, vagy egy ,,0x''-szel kezdődő hexadecimális, ,,0''-val kezdődő oktális, vagy más számjeggyel kezdődő decimális számmal is megadható. A ,,^-'' illetve az ,,undef'' érték kikapcsolja az adott speciális karaktert.
intr
Megszakító jelet (interrupt signal) küld.
quit
Kilépés jelet (quit signal) küld.
erase
Törli az utoljára bevitt karaktert.
kill
Törli az aktuális sort.
eof
Fájlvégjelet küld. (Megszakítja a bemenetet.)
eol
Befejezi asort.
eol2 (np)
Egy másik karakter a sor befejezésére.
swtch (np)
Másik burokrétegre (shell layer) vált.
start
A kimenetet újraindítja a megállítása után.
stop
Megállítja a kimenetet.
susp
Terminálmegállító jelet (terminal stop signal) küld.
dsusp (np)
Terminálmegállító jelet (terminal stop signal) küld a bemenet ürítése (flush) után.
rprnt (np)
Az aktuális sort újrarajzolja.
werase (np)
Törli az utolsó begépelt szót.
lnext (np)
A következő karaktert betű szerint viszi be, még akkor is, ha az speciális karakter.

Speciális beállítások:

min N
A karakterek minimális számát állítja be, mely kielégít egy olvasást az időérték elévülési idején (time out) belül, ha ,,-icanon'' van használatban. (Lásd még a következő opciót.)
time N
Tizedmásodpercekben megadja az olvasás elévülését (time out), ha ,,min'' mennyiségű karaktert nem olvasott be, amennyiben ,,-icanon'' használatban van.
ispeed N
A bemeneti sebességet N­re állítja.
ospeed N
A kimeneti sebességet N­re állítja.
rows N (np)
Megmondja a kernelnek, hogy a terminálnak N sora van.
cols N columns N (np)
Megmondja a kernelnek, hogy a terminálnak N oszlopa van.
size (np)
Kinyomtatja a sorok és oszlopok számát, ahogy azt a kernel gondolja. (Azok a rendszerek, melyek kernelszinten nem támogatják a sorok és oszlopok nyilvántartását, általában a LINES és COLUMNS környezeti változókat használják, habár a GNU stty nem ismeri ezeket.)
line N (np)
Az N vonal discipline-t használja.
speed
Kinyomtatja a terminál sebességét.
N
A be­ és kimeneti sebességet N-re állítja. N lehetséges értékei: 0 50 75 110 134 134.5 150 200 300 600 1200 1800 2400 4800 9600 19200 38400 exta extb. ,,exta'' ugyanaz, mint 19200; ,,extb'' ugyanaz, mint 38400. 0 felfüggeszti a vonalat, ha a ,,-clocal'' használatban van.


next up previous index
Következő: 15.113.4 OPCIÓK Fel: 15.113.3 LEÍRÁS Előző: 15.113.3 LEÍRÁS   Index

1999-09-17