Központosított átvitelvezérlés

Ezeknél az eljárásoknál mindig van egy kitüntetett egység, amelynek feladata az egyes állomások hálózathoz való hozzáférésének a vezérlése.

Lekérdezéses (polling) eljárás

Ennél az eljárásnál a főállomás (master), és a többi mellékállomás (slave vagy secondary) alkotja a hálózatot. A főállomás sorban egymás után szólítja fel a mellékállomásokat üzenetek küldésére. Ha a megszólított állomásnak van üzenete, akkor elküldi a főállomáshoz, amely az üzenetben lévő cím alapján meghatározza, hogy melyik másik mellékállomásnak kell ezt elküldenie. Azaz a mellékállomások a főállomás közvetítésével tudnak egymással kommunikálni. Ha a megszólított mellékállomásnak nincs üzennivalója, akkor negatív választ küld a lekérdezésre. Ezután a főállomás egy előre meghatározott prioritási sorrend alapján periodikusan folytatja a többi mellékállomás lekérdezését.

 

72. ábra: Lekérdezéses (polling) eljárás

Az eljárás előnyös, mert a rugalmas vezérlés lehetőséget biztosít arra hogy egy mellékállomás több üzenetet is küldjön egymás után, és a lekérdezési sorrendben többször szereptetve egyes mellékállomásokat, azok magasabb prioritást kapnak. Az eljárás sebezhető pontja a mellékállomásoknál bonyolultabb főállomás meghibásodási lehetősége, hiszen ilyenkor az egész hálózat megbénul. Mivel minden két mellékállomás közötti üzenetváltás kétszer megy át a hálózaton ez növeli az átviteli időt.

A működési elv miatt elsősorban csillag kialakítású hálózatoknál használják.

Vonalkapcsolásos eljárás

Az előbb ismertetett eljárásnál a főállomás fő funkciója a postás szerep volt. Mivel az elsődleges feladat a mellékállomások egymással való kommunikációja, ez megoldható egy Ha ez lehetséges, akkor a két mellékállomást egy vonalon relék vagy elektronikus kapcsolók segítségével összeköti, és a két állomás üzeneteket válthat egymással a kialakított áramköri úton keresztül. Mikor az üzenetváltást befejezik, a kapcsolat megszűnik és a kapcsoló felszabadul. Mivel a központban több kapcsoló helyezkedik el, ezért egyszerre több vonalkapcsolat is működhet. Itt is igaz az, hogy az intelligens kapcsolóközpont meghibásodása az egész rendszer számára katasztrófát jelent.

Időosztásos többszörös hozzáférésű eljárás (TDMA)

Az angol rövidítés a Time Division Multiple Access kifejezés első betűiből alkotott betűszó. Elsődlegesen busz felépítésű hálózatoknál alkalmazzák. Ennél az eljárásnál minden a buszhoz kapcsolódó mellékállomás, egy adott időszeletben adhat. Ha nincs üzenete, akkor a szelet kihasználatlan marad.

  


Ábrajegyzék

Bevezetés

1.fejezet: A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak

2.fejezet: Fizikai átviteli jellemzők és módszerek

3.fejezet: Közeg-hozzáférési módszerek (Véletlen átvitel vezérlés, Osztott átvitel vezérlés), Ellenőrző kérdések

4.fejezet: Adatkapcsolati protokollok

5.fejezet: Hálózati réteg

6.fejezet: A felsőbb rétegek

7.fejezet: Lokális hálózatok

8.fejezet: A TCP/IP protokoll és az Internet

9. fejezet: Szótár

Irodalomjegyzék

Tárgymutató