SZÁMÍTÓGÉP- HÁLÓZATOK

TARTALOMJEGYZÉK

ÁBRAJEGYZÉK

Bevezetés

1. Fejezet: A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak

Hálózati struktúrák

Hálózati architektúrák

Hálózatszabványosítás

Az OSI modell

Szolgálatok a rétegek között

Ellenõrzõ kérdések

2. Fejezet: Fizikai átviteli jellemzõk és módszerek

Általános elméleti alapok

Vonalak megosztása

Vezetékes átviteli közegek

Vezeték nélküli átviteli közeg

Analóg átvitel

Digitális átvitel

Soros kommunikáció

Ellenõrzõ kérdések

3. Fejezet: Közeg-hozzáférési módszerek

Véletlen átvitel-vezérlés

Osztott átvitel vezérlés

Központosított átvitelvezérlés

Ellenõrzõ kérdések

4. Fejezet: Adatkapcsolati protokollok

Keretek képzése

Hibakezelés

Korlátozás nélküli egyirányú (szimplex) protokoll

Egyirányú “megáll és vár” protokoll

Egyirányú összetett protokoll

Kétirányú protokollok

Egybites csúszóablakos protokoll

Visszalépés n-el technikájú protokoll

Szelektív ismétlõ protokoll

CCITT V.41-es ajánlása

IBM BISYNC (BInary SYNChronous Communication)

HDLC (High Level Data Link Control)

Ellenõrzõ kérdések

5. Fejezet: Hálózati réteg

Forgalomirányítás

Torlódásvezérlés

X.25 hálózat

Keret-relézés (Frame Relay)

Ellenõrzõ kérdések

6. Fejezet: A felsõbb rétegek

Szállítási réteg

Viszonyréteg

Megjelenítési réteg

Alkalmazási réteg

Ellenõrzõ kérdések

7. Fejezet: Lokális hálózatok

IEEE 802-es szabványok

Az IEEE 802.3 szabvány és az ETHERNET

Vezérjeles sín (vezérjel-busz)

Vezérjeles gyûrû

FDDI

A MAP és TOP

Lokális hálózati operációs rendszerek

Ellenõrzõ kérdések

8. Fejezet: A TCP/IP protokoll és az Internet

TCP/IP protokoll

Példa az alkalmazási rétegre: Az Internet szolgáltatások

Ellenõrzõ kérdések

9. Fejezet: SZÓTÁR

Irodalomjegyzék

Tárgymutató