Kérdőívek a HTML dokumentumban

A HTML formátumú dokumentumban kérdőíveket is közzétehetünk, melyek feldolgozásához külön programot kell írni. (Nem HTML-alapút! Általában a kiszolgáló /cgi-bin/ könyvtárában található programról van szó.)

A <FORM METHOD="mód" ACTION="elérési_út/fájlnév.kit"> és a </FORM> utasítások zárják közre a kitöltendő kérdőívet/űrlapot.
Az opciókat ajánlott mindig megadni, már csak azért is, mert az ACTION határozza meg a feldolgozást végző programot, a METHOD pedig a kitöltött űrlap továbbítási módját a feldolgozó programnak. Lehetséges értékei: GET - az URL-ben, POST - adatcsomagban. Az alapértelmezés a GET, ami bizonyos veszélyeket rejt magában, mivel túl hosszúra nyúlhat az URL. A POST a biztonságosabb mód.

Az <INPUT NAME="név" TYPE="típus" ALIGN="hely"> utasítással határozható meg egy kitöltendő űrlapmező.
A NAME természetesen a mezőnév, amely alapján a feldolgozóprogram azonosítja a bevitt adatot. A TYPE pedig az adattípus, melyet vár a beviteli mező. Lehetséges típusok: TEXT - szöveg, PASSWORD - jelszó (nem jelenik meg bevitelkor!), HIDDEN - rejtett (ez sem jelenik meg), CHECKBOX - kapcsoló (több is kiválasztható egyszerre), RADIO - kapcsoló (egyszerre csak egyet lehet kiválasztani), RANGE - numerikus adat, FILE - csatolandó fájl, SUBMIT - adattovábbító gomb, RESET - inicializáló gomb, BUTTON - egyéb nyomógomb. Az <INPUT > utasításban további opciók is szerepelhetnek, a fő opciók értékeitől függően:
- A VALUE kiegészítő opcióval megadott értéket veszi fel alapértelmezésként a szöveges vagy numerikus beviteli mező.
- TEXT típusú mező esetén egy további opció, a SIZE="méret" opció határozza meg a beviteli ablak szélességét, a MAXLENGTH="érték" pedig a bevihető maximális szöveghosszt.
- A CHECKBOX és a RADIO típusú mezők további paramétere lehet a CHECKED opció, mely bekapcsolja a kapcsolót - alapértelmezésként.
- RANGE típusú mező esetén megadható az a tartomány, melybe a bevitt értéknek bele kell esnie, a MAX="maximum" és a MIN="minimum" további opciókkal.
- A FILE típusú mezőben megadott fájl az ACCEPT kiegészítő opcióval megadott MIME módon csatolódik az elküldendő kérdőívhez. (Megjegyzés: Egy Browse nyomógombbal támogatott fájlkereső-ablakból lehet a fájlt kiválasztani.)
- A SUBMIT és a RESET gombokhoz tartozó kiegészítő opció a VALUE="felirat", amely a gombok feliratát jelöli ki. Egyébként a SUBMIT gomb lenyomásának hatására küldi el az űrlapadatokat a kérdőív a feldolgozó programnak, a RESET gomb lenyomása pedig az alapértékekkel tölti fel a beviteli mezőket.

Hosszab szöveg bevitelére alkalmas a <TEXTAREA NAME="név" ROWS="magaság" COLS="szélesség" VALUE="szöveg">, </TEXTAREA> utasításpár, amely egy beviteli ablakot nyit a COLS-ban megadott szélességben és a ROWS-ban megadott sorban. A VALUE az alapértelmezésként megjelenítendő szöveget adja meg.

Egy kérdésre adandó válasz egyszerű - menüből történő - kiválasztását teszi lehetővé a kérdőíven a <SELECT NAME="név" SIZE="sor">, </SELECT> utasításokkal létrehozott kiválasztásos menü, melynek menüpontjait az <OPTION> utasítással adhatjuk meg.
A SIZE opció azt határozza meg, hogy hány sorban jelenjenek meg a választható menüpontok. Megadásával szkrollozható menüt kapunk. Elhagyása esetén, ún. legördülő menüből lehet választani. A MULTIPLE opció esetén több menüpont is kijelölhető egyszerre. Az <OPTION SELECTED> formájú utasítás adja meg az alapértelmezett választást!


Az alábbi példa egy sokelemű kérdőívet mutat be:

hullámvonal

    <CENTER>
    <H1>Adatfelvételi lap:</H1>
    <FORM METHOD="post" ACTION="program.bin">
    <INPUT TYPE="reset" VALUE="Alapértelmezés">
    <P>
    Vezetékneve:
    <INPUT NAME="vezeteknev" TYPE="text" VALUE="Kovács" SIZE="25" MAXLENGTH="30">
    Keresztneve:
    <INPUT NAME="keresztnev" TYPE="text" MAXLENGTH="50">
    Férfi: <INPUT NAME="neme" TYPE="radio" CHECKED>
    Nő:  <INPUT NAME="neme" TYPE="radio">
    Kora: <INPUT NAME="kor" TYPE="range" SIZE="2" MIN="10" MAX="60">
    <P>
    Érdeklődési köre:
    Windows: <INPUT NAME="erdek" TYPE="checkbox" CHECKED>
    Win95:  <INPUT NAME="erdek" TYPE="checkbox">
    LINUX:  <INPUT NAME="erdek" TYPE="checkbox">
    OS/2:  <INPUT NAME="erdek" TYPE="checkbox">
    <P>
    <TEXTAREA NAME="egyeb" COLS="40" ROWS="4">Közlendők:</TEXTAREA>
    <P>
    Foglakozása:
    <SELECT NAME="foglakozas">
    <OPTION>diák
    <OPTION>tanár
    <OPTION SELECTED>nyugdíjas
    <OPTION>egyik sem
    </SELECT>
    <P>
    Csatolandó fájl(ok):
    <BR>
    <INPUT NAME="fajl" TYPE="file">
    <P>
    <INPUT TYPE="submit" VALUE="Elküldés">
    </CENTER>
    </FORM>
hullámvonal

Lapozás vissza Tartalomjegyzék Lapozás tovább
[Lapozás vissza] [Tartalomjegyzék] [Lapozás tovább]