.


[*]
[*]
[*]

[*]
index


Az MBR, boot szektorok és a partíciós tábla

A lemez partícionálásáról szóló információk a lemez első szektorában (azaz az első lemezfelület első sávjának első szektorában) tárolódnak. Ez a legelső szektor a lemez master boot record-ja (MBR); ezt a szektort olvassa be a BIOS és indítja el tartalmát, amikor a számítógép elindul. Az MBR egy kis programot tartalmaz, mely beolvassa a partíciós táblát, ellenőrzi, melyik partíció az aktív (azaz boot-olható), és beolvassa annak az első szektorát, amit boot szektornak nevezünk. (Az MBR szintén egy boot szektor, de különleges státusza és emiatt neve van.) Ez a boot szektor egy másik kis programot tartalmaz, mely beolvassa az operációs rendszer első részeit az adott partícióról (ha boot-olható), és elindítja azt.

A partícionálási módszer nincs beépítve a hardverbe vagy a BIOS-ba. Ez csak egy megállapodás, amelyet sok operációs rendszer követ. Nem minden operációs rendszer követi a megállapodásokat, de ezek ritkák. Néhány operációs rendszer támogatja a partíciókat, de lefoglal magának egy partíciót, és a saját belső partícionálási módszerét használja ezen belül. Ez utóbbiak békésen együtt tudnak működni a többi operációs rendszerrel (pl. a Linux-szal), de a partíciókat nem támogatók nem tudnak egy lemezen megférni egy másik operációs rendszerrel.

Biztonsági intézkedésként jó ötlet leírni a partíciós táblát egy darab papírra, így még ha teljesen össze is zavarodik minden, nem veszted el az összes fájlodat. A szükséges információkhoz a fdisk -l  paranccsal juthatunk hozzá, majd szükség esetén a rossz partíciós táblát az fdisk  paranccsal tudjuk helyreállítani.
\begin{tscreen}
\verb*\vert$\vert \textsl{fdisk -l /dev/hda} \\
\verb*\vert\ver...
...hda6 745 745 790 19636+ 83 Linux native\vert \\
\verb*\vert$\vert
\end{tscreen}

[*]
Linux rendszeradminisztrátorok kézikönyve (első javított változat; SAG-HU 0.6b1)