VIII. Fejezet: Egyéb kérdésekre adott válaszok, információk

VIII.2. Mit jelentenek a .gz, .tgz és más kiterjesztések?

A .gz (és .z) kiterjesztésű fájlok a GNU gzip tömörítővel való kompresszálás során keletkeznek.

A fájlok kicsomagolásához a gunzip nevű programot használjuk (ez nem más, mint egy link a gzip parancsra - a gzip -d-nak felel meg).

A .taz es .tz kiterjesztésű fájlok a standard Unix compress programjával tömörített tar fájlok (ez utóbbiak a Unix tar parancsával hozhatók létre).

A gzip-pel tömörített tar fájlok .tgz vagy .tpz kiterjesztésűek.

A .lsm kiterjesztés a Linux Software Map egy bejegyzésére utal, ezek meghatározott formátumú rövid szöveges fájlok. Részletes információk találhatók az LSM-ről az alábbi helyen: ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/

Legtöbb fájl típusáról információt kaphatunk a file parancs segítségével.

Ha egy gzip-pel tömörített fájl kicsomagolása során a gzip hibaüzenetet jelez, akkor az adott fájl valószínűleg ASCII módban lett letöltve.

Ezért a legtöbb fájlt bináris módban kell letölteni - ehhez az FTP prompt után a binary parancsot adjuk meg, mielőtt a get-tel elkezdenénk a fájl letöltését.Tartalomjegyzék