XIII. Adminisztratív információk és köszönetnyilvánítás

XIII.4. Szerzői jogok

A szerzők nem vállalnak garanciát az itt leírtakra, mindenki saját felelősségére használja ezt a Linux-FAQ-ot!

A Linux Frequently Asked Questions (Linux FAQ) szerzői jogát Ian Jackson (ijackson@nyx.cs.du.edu) fenntartja (1994, 1995, 1996).

Ez a FAQ másolható és közzétehető egészben (beleértve a szerzőségre és a szerzői jogokra vonatkozó részeket) a következő feltételek mellett:

Ezek a megszorítások viszont nem tiltják, hogy a szöveg nyomtatásáért, vagy másolásáért bárki is pénzt számoljon fel.

A szöveg bármilyen formában való közzététele - akár a teljes szöveg, vagy csak egy részlete - csak a szerző jóváhagyásával történhet. Engedélyt lehet kérni email-en keresztül is Ian Jacksontól, szívesen megadja.

Előfordulhat, hogy a szerző kivételt tesz ezen szabályok alól, és örömmel válaszol a szerzői jogi kérdésekre/kérésekre is. Az eredeti angol nyelvű Linux FAQ szerzője Ian Jackson, postai címe:

Ian Jackson
Churchill College, Cambridge,
CB3 0DS
United Kingdom

email címe:

ijackson@nyx.cs.du.edu

Ezek a megszorítások nem azért készültek, hogy az oktatókat vagy a diákokat korlátozza a munkában, hanem hogy a szerzőt védelmezze.

Ian Jackson elvárja, hogy a Linux-FAQ szerzőjének ismerjék el, valamint igényt tart a sérthetetlenségi ill. származási erkölcsi jogokra, az 1988-as Szerzői jogi, szándék és szabadalmi törvénynek megfelően (Copyright, Designs and Patents Act, 1988.)Tartalomjegyzék