I. Fejezet: Bevezető és általános információk

I.6. A Linux egy public domain szoftver? Szerzői joggal védett szoftver?

A Linux kernel szerzői jogával Linus Torvalds rendelkezik. A Linuxra (is) az ún. GNU Public License (GPL) vonatkozik, mely alapvetően azt jelenti, hogy a Linux szabadon másolható, módosítható és szabadon terjeszthető szoftver, viszont senkit sem jogosít fel arra, hogy a terjesztés során a GPL-t megváltoztassa, korlátozásokat vezessen be. A forráskódnak minden esetben rendelkezésre kell állnia. A Linux nem Public Domain szoftver. További, részletes információk a következő helyen találhatók:

ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/law/Copyright-FAQ

A Linux kernel teljes copyright anyagát a COPYING fájlban találjuk meg, a kernel forráskódot tartalmazó könyvtárában (ez minden bizonnyal a /usr/src/linux).

A Linux segédprogramjainak nagy részére ugyancsak a GNU Public License (GPL) vonatkozik, ezek többsége a GNU Project-től (Free Software Foundation) származik.

A GPL-el vagy a szerzői jogi kérdésekkel kapcsolatos leveleinket ne a comp.os.linux hanem a gnu.misc.discuss hírcsoportnak postázzuk.


Tartalomjegyzék