Következő Fel Előző Tartalom


VIII. ÖSSZEGZÉS

IRODALOMJEGYZÉK

FÜGGELÉK

VIII. Összegzés

Végére értünk a munkának, gondolhatja a kedves olvasó. Sajnos ezzel korántsem. Az egész témakör olyan szerteágazó és olyan gyorsan változó, hogy ha lépést akarunk tartani a fejlődéssel, kénytelenek vagyunk folyamatosan tanulni, tesztelni, fejleszteni, alkalmazni a legújabb szoftvereket és hardvereket.

Mint ahogy már az Előszóban is említettem, kétséges, hogy ez az egész exponenciális fejlődési folyamat igazából a hasznunkat szolgálja-e, de ezt pár év távlatából nem ítélhetjük meg.

Mindenesetre, az informatika használatának ugrásszerű növekedése, a kereskedelem Internettel való felgyorsítása és “kényelmesebbé” tétele megkívánta, szinte életre hívta a szabad szoftver mozgalmakat, mivel egyszerűen olyan sok új kiszolgálót és munkaállomást kell munkába állítani, melyeknek kommerciális szoftverekkel való ellátása anyagi okok miatt egyenesen hátráltatná a fejlődést.

A jövő az Interneté - mondják. Az Internet a UN*X alapú rendszerekből nőtte ki magát. A szabad szoftverek pedig az Internetből “nőttek ki”. Evidens tehát, hogy legtesthezállóbb felhasználási területük maga az Internet.

Természetesen az új technológiákat fel is kell tudni használnunk, ehhez pedig (ön)képzés, oktatás szükséges. Remélem ezzel az írással sokaknak sokat segítek a Debian GNU/Linux 2.2 rendszer telepítésének és behangolásának elsajátításában. Továbbá fontos kiemelnem, hogy ez a rendszer csupán egy (talán az egyik legjobb) a sok jó szabad szoftverre épülő rendszer közül. Akik az igazi UN*X világból érkeznek, talán a *BSD variánsokat jobbnak találják. Akik a felhasználói oldalról érkeznek, egyes kommerciális Linux terjesztést sokkal könnyebben kezelhetőnek fogják találni. Végeredményben a legtöbb itt bemutatott program megtalálható a többi szabad szoftveres operációs rendszerben is, ezért nem csak a Debian-osok vehetik hasznát ennek az írásnak.

Az eszköz szabadon megválasztható. A cél az, hogy a szabad és ingyenes szoftverek minél szélesebb körben elterjedjenek, ezzel ellensúlyozva az Interneten uralkodni próbáló óriáscégeket, továbbá lehetővé tenni mindenkinek, hogy kevés befektetéssel részese legyen az Online kereskedelemnek, az E-Bussines-nek, az Internetnek.

Legyen az magánszemély, oktatási, állami intézmény, vagy profit-orientált cég, mindenki jól jár a szabad szoftverekkel, hiszen “olcsó” hardver segítségével és ingyenes szoftverekkel saját maga által alakítható belépőt kap az új világba.

Irodalomjegyzék

(1) Olaf Kirch: Linux hálózati adminisztrátorok kézikönyve, Kossuth kiadó, 1998.

(2) Garzó András: Nem paranoia! in Chip Magazin, 1999. Augusztus - 8. sz., Vogel kiadó, p. 123-124

(3) David Medinets: PHP3 Programming Browser-based Applications, McGraw-Hill, NY, 2000

(4) Knapp Gábor: Operációs rendszerek, Budapest, LSI Oktatóközpont, 1998.

(5) Bakos Tamás - Zsadányi Pál: Operációs rendszerek, Budapest, LSI Oktatóközpont, 1989.

(6) Markó Imre: PC-k konfigurálása és installálása, LSI Oktatóközpont, Bp. 1999.

(7) Czakó Krisztián: A 2.2-es Kernel beállítása, in CHIPTÁR 14., Vogel Publishing Kft., Budapest, 1998. p 40-65

(8) Paul DuBois: MySQL, New Riders, 1st Edition December 1999

(9) Judith S. Bowman, Sandra L. Emerson and Marcy Darnovsky: The Practical SQL Handbook: Using Structured Query Language, Second Edition, Addison-Wesley, http://www.awl.com , H.n., É.n.

(10) Martin Gruber: Understanding SQL, Publisher Sybex 510 523 8233, Alameda, CA USA, É.n.

(11) Dr. Szelezsán János: Adatbázisok, LSI Oktatóközpont, Budapest, É.n.

(12) Pulai-Sziklássy-Tóth-Udvaros: Védd magad az interneten, Kossuth Kiadó, 1997

(13) Szabó Péter: PHP3 vs. CGI, in Chip Magazin 1999. október - 10. sz., Vogel kiadó, Budapest, p. 185-187.

(14) Stefan Strobel - Volker Elling: Linux, Kossuth kiadó, 2000.

(15) Jedlovszky Pál: Unix lépésről-lépésre, LSI Oktatóközpont, É.n.

(16) Chapman, D.B.-Zwicky, E.D.: Building Internet Firewalls, O’Really & Associates, 1995.

(17) Cheswic, W.R.-Belowin, S.M.: Firewalls and Internet Security: Repelling the Willy Hacker, Addison-Wesley, 1994.

(18) Hare C.-Siyan K.: Internet Firewalls and Network Security, 2/E, New Riders, 1996.

(19) Czakó Krisztián: Az Apache webszerver, in CHIPTÁR: Linux 2.2., Vogel Kiadó, Budapest, 1999.

(20) Revuen M. Lerner: Protecting your site with access controls, in Linux Journal, May 1998, SSC. Inc., p. 84-89

(21) Eddie Harari: Post-Installation Security Procedures, in Linux Journal, December 1999, SSC. Inc., p. 76-79.

(22) Czakó Krisztián: IP-láncok, in Chip Magazin 1999. Április - 4. szám, Vogel kiadó, Budapest, p. 154-156.

(23) Czakó Krisztián: IP-láncok, in Chip Magazin 1999. Május - 5. szám, Vogel kiadó, Budapest, p. 188-189.

(24) Paul Russel: Security Basics, in Linux Magazine, November 1999. p. 56,57,76

(25) Paul Russel: Keeping the TCP/IP stream flowing, in Linux Magazine, August 1999. p. 54-57.

(26) S. Garfinekl & G. Spafford: Web security and commerce, O’Reilly & Associates, 1997., H.n.

(27) A. Ghosh: E-commerce security, John Wiley & Sons, 1998. H.n.

(28) Nalneesh Gaur: Accessing the security of your web applications, in Linux Journal, April 2000, p. 74-78

(29) Lajber Zoltán: SaMBa - kapocs a rendszerek között. CHIPtár 9. Budapest, Vogel Publishing Kft, 1998.

(30) Richard Petersen: Linux referenciaköny - könnyen is lehet, Panem-McGraw-Hill, Budapest, 1997

(31) Tóth J. Szabolcs: PC vírusok, LSI Oktatóközpont, 1999.

(32) Moray Gábor: Beszélgetés Linus Torvaldsszal, a Linux megalkotójával. PC World, 1998. December

Függelék

1. A GPL v2 licensz magyar nyelvű fordítása

GNU GPL Magyar fordítás

A 2. Verzió (1991. június) fordítása

Copyright 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Bárki terjesztheti, másolhatja a dokumentumot, de a módosítása nem megengedett. A fordítás csak tájékoztató jellegű és jogi szempontból csakis az angol eredeti a mérvadó.

Előszó

A legtöbb program felhasználói jogosultságai azzal a szándékkal készültek, hogy minél kevesebb lehetőséget adjanak a terjesztéshez illetve a szoftver megváltoztatásához. A GNU GPL ezzel szemben minél több jogot kíván biztosítani a szabad szoftverek terjesztéséhez és módosításához, hogy a szoftver ingyenes lehessen az összes felhasználója számára. Az Általános Közreadási Feltételek szabályai vonatkoznak a Szabad Szoftver Alapítvány legtöbb szoftverére, illetve minden olyan programra, melynek szerzője úgy dönt, hogy ezt használja a szerzői jog megjelölésekor. (A szabad szoftver alapítvány egyes szoftvereire a GNU LGPL vonatkozik - Library GPL.) Bárki használhatja a programjaiban a GPL-t a szerzői jogi megjegyzésnél.

A szabad szoftver megjelölés nem jelenti azt, hogy a szoftvernek nem lehet ára. A GPL dokumentumok úgy készültek, hogy biztosítsák a szabad szoftverek terjeszthetőségét (pénzért ha úgy tetszik), illetve a forráskód hozzáférhetőséget, hogy bárki szabadon módosíthassa azt, ha akarja mindenképpen tudjon erről a lehetőségről.

A szerző jogainak védelmében korlátozásokat kell hozni, melyek megtiltják, hogy bárki megtagadja e jogokat másoktól, vagy ezekről való lemondásra kényszerítene valakit. Ezek a korlátozások bizonyos kötelezettségeket jelentenek azok számára akik a terjesztik vagy módosítják a szoftvert.

Ha valaki ilyen programot terjeszt, akár ingyen akár egy bizonyos összeg fejében, a szoftverre vonatkozó minden jogát tovább kell adnia az ügyfeleinek. Biztosítani kell továbbá, hogy mindenki megkapja, vagy lehetősége legyen hozzájutni a forráskódhoz. Ezen kívül el kell juttatni ezen szabályokat tartalmazó dokumentumot is, hogy mindenki értesülhessen a jogairól.

A jogvédelem két eszköze: (1) a szoftver szerzői jogainak biztosítása (2) ezen szabályok alapján jogok biztosítása a másoláshoz, terjesztéshez és/vagy a szoftver módosításához.

Az egyes szerzők és a magunk védelmében biztosítani akarjuk, hogy mindenki megértse: nincs garancia az ilyen szoftverekre. Ha a szoftvert mások módosították és továbbterjesztették, mindenkinek, aki a módosított változatot kapja, tudnia kell, hogy az nem eredeti. Így a mások által okozott hibáknak nem lehet semmiféle hatása az eredeti szerző hírnevére.

Végül, mivel a szabad szoftver létét fenyegetik a szoftverszabadalmak, el szeretnénk kerülni annak veszélyét, hogy a szabad szoftver terjesztői szabadalmat jegyezhessenek be a szoftverre, így tulajdonukká téve azt. Ennek megelőzéséhez tisztázni kívánjuk: szabadalom szabad szoftverrel kapcsolatban csak mindenki által szabad használatra jegyezhető be, vagy egyáltalán nem jegyezhető be.

A pontos szabályok és a másolásra, terjesztésre, módosításra vonatkozó feltételek következnek.

A másolásra, terjesztésre és módosításra vonatkozó feltételek és szabályok

0. Ezek a jogok vonatkoznak bármely olyan programra vagy munkára, melynek a szerzői jogi megjegyzésében a jog tulajdonosa a következő szöveget helyezte el: Terjeszthető a GNU GPL-ben foglaltak alapján. A következőkben a “Program” megjelölés vonatkozik bármely programra, vagy munkára, a “Programon alapuló munka” pedig magát a Programot, vagy a Programot felhasználó szerzői joggal védett munkát jelenti, vagyis olyan munkát, mely tartalmazza a Programot, vagy annak egy részletét, módosítottan vagy módosítatlanul és/vagy más nyelvre fordítva. (Ezentúl a fordítás minden egyéb megkötés nélkül beletartozik a ``módosítás'' fogalmába.)

A másoláson, terjesztésen és módosításon kívül más tevékenységgel nem foglalkozik ez a dokumentum, azokat hatályon kívülinek tekinti. A Program futtatása nincs korlátozva, illetve a Program kimenetére is csak abban az esetben vonatkozik ez a szabályozás, ha az tartalmazza a Programon alapuló munka egy részletét (attól függetlenül, hogy ez a Program futtatásával jött-e létre). Ez tehát a Program működésétől függ.

1. A Program forráskódja másolható és terjeszthető módosítás nélkül bármely adathordozón, feltéve, hogy minden egyes példányon pontosan szerepel a megfelelő szerzői jogi megjegyzés, illetve a garanciavállalás elutasítása. Érintetlenül kell hagyni minden erre a szabályozásra és a garancia teljes hiányára utaló szöveget, és ezt a dokumentumot is el kell juttatni mindazokhoz, akik a Programot kapják.

Kérhető pénz az adatok fizikai továbbítása fejében, illetve díjazás fejében lehet garanciás támogatást adni a Programhoz.

2. A Program, vagy egy darabja módosítható, mely így az egy a Programon alapuló munkát alkot, a módosítás ezután tovább terjeszthető az 1. részben adott feltételek szerint, ha az alábbi feltételek is teljesülnek:

a. A módosított fájlokat el kell látni olyan megjegyzéssel, mely feltünteti a módosítást végző nevét és a módosítások dátumát.

b. Minden olyan munkát vagy programot, mely részben vagy egészben tartalmazza a Programot vagy a Programon alapul, olyan szabályokkal kell kiadni, hogy annak használati joga harmadik személy részére ingyenesen hozzáférhető legyen, ezen dokumentumban található szabályok alapján.

c. Ha a módosított Program interaktív bemenetet használ, akkor azt úgy kell elkészíteni, hogy a megszokott módon történő indításkor megjelenítsen egy üzenetet a megfelelő szerzői jogi megjegyzéssel és a garancia hiányára utaló közléssel (vagy éppen azzal az információval, hogy minként juthat valaki garanciához), illetve azzal az információval, hogy bárki terjesztheti a Programot eme feltételek alapján. Ezen kívül utalást kell tenni rá, hogy miként olvashatja el a felhasználó ezt a dokumentumot. (Kivétel: ha a Program interaktív ugyan, de nem jelenít meg hasonló üzenetet, akkor a Programon alapuló munkának sem kell ezt tennie.)

Ezek a feltételek a módosított munkára, mint egészre vonatkoznak. Ha a munka egy azonosítható részei nem a Programon alapulnak, függetlenként elkülönülten azonosíthatók, akkor ez a szabályozás nem vonatkozik ezekre a részekre, ha azok külön munkaként vannak terjesztve. Viszont, ha ugyanez a rész az egész részeként kerül terjesztésre, és az egész a Programon alapuló munka, akkor az egész terjesztése csak ezen dokumentum alapján lehetséges, mely ebben az esetben a jogokat minden egyes felhasználó számára kiterjeszti az egészre tekintet nélkül arra, hogy mely részt ki írta. Ezen szövegrésznek nem az a célja, hogy a mások jogait elvegye vagy korlátozza a kizárólag saját maga által írt munkákra. A cél, hogy a jogok gyakorlása szabályozva legyen a Programon alapuló, illetve a gyűjteményes munkák terjesztése esetében is.

Ezen kívül más munkák, melyek nem a Programon alapulnak, a Programmal (vagy a Programon alapuló munkával) közös adathordozón vagy adattárolón szereplése nem jelenti ezen szabályok érvényességét azokra is.

3. A program (vagy a programon alapuló munka a 2. szakasz alapján) másolható és terjeszthető tárgykódú vagy végrehajtható kódú formájában az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint, amennyiben az alábbi feltételek is teljesülnek:

a. A teljes, gép által értelmezhető forráskód kíséri az anyagot, melynek terjesztése az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint történik, szoftverterjesztésre használt hordozón; vagy

b. Egy legalább három évre szóló írásos ajánlat kíséri az anyagot, mely szerint bármely külső személynek rendelkezésre áll a teljes gép által értelmezhető forráskód, a fizikai továbbítást fedező összegnél nem nagyobb díjért az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint szoftverterjesztésre használt adathordozón; vagy

c. Olyan tájékoztatás kíséri az anyagot, mely tartalmazza az írásos ajánlat szövegét a forráskód biztosítására. (Ez az alternatíva csak nem kereskedelmi terjesztés esetén alkalmazható, abban az esetben, ha a terjesztő a Programhoz a tárgykódú vagy forráskódú formájában jutott hozzá az ajánlattal együtt a b. cikkelynek megfelelően.)

Egy munka forráskódja a munkának azt a formáját jelenti, melyben a módosításokat szokás végezni. Egy végrehajtható program esetében a teljes forráskód jelenti a modulok forráskódját, a kapcsolódó felületkezelő definíciós fájlokat, és a fordítást vezérlő parancsfájlokat. Egy speciális kivételként a forráskódnak nem kell tartalmaznia az operációs rendszer főbb részeit (kernel fordítóprogram stb.), melyen a végrehajtható kód fut, hacsak nem tartozik ehhez maga a program is.

Ha a végrehajtható program vagy tárgykód terjesztése a forráskód hozzáférését egy megadott helyen biztosító ajánlattal történik, ez az ajánlat egyenértékű a forráskód terjesztésével, még akkor is, ha másoknak így nem kell a forrást lemásolniuk a tárgykóddal együtt.

4. A Programot csak ebben a dokumentumban leírtaknak megfelelően lehet lemásolni, terjeszteni, módosítani, rá jogokat bejegyezni. Az egyéb módon való másolás, módosítás, terjesztés, jogok bejegyzése semmisé teszi a dokumentumban közzétett jogosultságokat. Akik azonban a jogaikat ennek a szerzői jogi szabályozás keretei között kapták, azok joga mindaddig megmarad, amíg teljesen megfelelnek a leírtaknak.

5. Nem kell elfogadni ezt a szabályozást, mivel aláírni sem kell. Ezen kívül viszont semmi más nem adhat jogokat a Program továbbterjesztésére és módosítására. Ezeket a cselekedeteket a törvény bünteti, ha nem ennek a szerzői jogi szabályozásnak a keretei között történnek. Mindezek miatt a Program (vagy a Programon alapuló munka) terjesztése vagy módosítása ezen dokumentum szabályinak elfogadását jelenti.

6. Minden alkalommal, amikor a Program (vagy azon alapuló munka) továbbadása történik, a Program “vevője” automatikusan hozzájut a Program eredeti tulajdonosának szerzői jogait tartalmazó dokumentumhoz, mely biztosítja a Program másolását és terjesztését eme szabályok szerint. Nem lehet semmi módon további korlátozásokat hozni a “vevő” számára ezen szabályok betartása céljából. Más szavakkal: a Program továbbadója nem felelős más személyekkel betartatni ezeket a szabályokat.

7. Ha bírósági határozat vagy más szabadalmi kötöttségek miatt olyan feltételek állnak elő, melyek ellentétesek e szabályozással, ezek nem mentik fel a terjesztőt a feltételek figyelembevétele alól. Ha a terjesztés nem lehetséges ezen szabályozás szerint, akkor egyáltalán nem lehetséges. Például, ha egy szabadalmi szerződés nem engedi meg egy program tiszteletdíj nélküli terjesztését, akkor az egyetlen módja, hogy eleget tegyen valaki mindkét szabályozásnak az, hogy eláll a továbbfejlesztett program terjesztésétől.

Ha ennek a szakasznak bármely része nem érvényesül, vagy nem érvényesíthető valamely körülmény folytán, akkor a szakaszt kell mérlegelni, egyéb esetekben a szakasz, mint egész alkalmazandó.

Ennek a szakasznak nem az a célja, hogy a szabadalmak vagy egyéb hasonló jogok elutasítására bírjon bárkit is. Mindössze meg szeretné védeni a szabad szoftver terjesztés rendszerének egységét, melyet a szabad közreadást szabályozó feltételrendszerek teremtenek meg. Sok ember nagylelkű közreműködése folytán igen nagyszámú és változatos szoftver terjesztése történik ezen a módon, mely nagyban függ ennek a feltétel-rendszernek állandó betartásán. Minden esetben a szerző/adományozó dönti el, hogy művét mely rendszer szerint teszi közzé. Ezt a döntést a jogok felhasználója nem befolyásolhatja.

Ez a szakasz pontosan szeretné tisztázni a szabályozás hátralevő részének lehetséges következményeit.

Ha a Program terjesztése és/vagy használata egyes országokban nem lehetséges szabadalmak vagy szerői jogokkal védett kapcsolódási felületek miatt, akkor a Program szerzői jogainak eredeti tulajdonosa, aki a Programot ezen szabályozás alapján adja közre, egy földrajzi megkötést adhat a terjesztésre, és egyes országokat kizárhat. Ekkor a terjesztés csak azokban az országokban lehetséges, amelyek nem lettek ilyen módon kizárva. Ebben az esetben ennek a szabályozásnak kell tartalmazni az ilyen megkötéseket is is.

9. A Szabad Szoftver Alapítvány időnként a dokumentum felülvizsgált illetve újabb változatait adja ki. Ezek az újabb dokumentumok az előzőek szellemében készülnek, de részletekben különböznek, hogy új problémákat kezelhessenek.

A dokumentum minden változata egy meghatározott verziószámmal ellátva jelenik meg. Ha a program szerzői jogi megjegyzésében egy bizonyos vagy annál újabb verzió van megjelölve, akkor lehetőség van akár a megjelölt, vagy a Szabad Szoftver Alapítvány által kiadott későbbi verzióban leírt feltételek követésére. Ha nincs ilyen megjelölt verzió, akkor a Szabad Szoftver Alapítvány által valaha kibocsátott bármelyik dokumentum alkalmazására lehetőség van.

10. A Programot más szabad szoftverbe, melynek szerzői jogi szabályozása különbözik a GPL-től, akkor lehet beépíteni, ha a szerzőtől erre engedélyt lehet szerezni. Abban az esetben, ha a program szerzői jogainak tulajdonosa a Szabad Szoftver Alapítvány, akkor a Szabad Szoftver Alapítvány címére kell írni. Az alapítvány egyes esetekben ezt engedélyezi. A döntés a következő két cél szem előtt tartásával fog megtörténni: Megmaradjon a Programon alapuló munkák szabad státusa; Valamint segítse elő a szoftver újrafelhasználását és megosztását.

NINCS GARANCIAVÁLLALÁS

11. MIVEL A PROGRAM HASZNÁLATI JOGA DÍJMENTES, A PROGRAMHOZ NEM JÁR GARANCIA AZ IDEVONATKOZÓ JOGSZABÁLYNAK MEGFELELŐEN. AMENNYIBEN A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÍRÁSBAN MÁSKÉNT NEM NYILATKOZNAK, A PROGRAM ``ÚGY AHOGY VAN'' KERÜL KIADÁSRA MINDENFÉLE GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL.

A PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN NICS SEM SZÁRMAZTATOTT, SEM EGYÉB GARANCIAVÁLLALÁS BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMBAHOZHATÓSÁGRA VAGY ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A PROGRAM MINŐSÉGÉBŐL ÉS MŰKÖDÉSÉBŐL FAKADÓ ÖSSZES KOCKÁZAT A FELHASZNÁLÓT TERHELI. HA A PROGRAM HIBÁSAN MŰKÖDIK, A FELHASZNÁLÓNAK MAGÁNAK KELL VÁLLALNIA A JAVÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES MINDEN KÖLTSÉGET.

12. AMENNYIBEN A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK, VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁSBAN MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, SEM A PROGRAM SZERZŐJE SEM MÁSOK, AKIK MÓDOSÍTOTTÁK ÉS/VAGY TERJESZTETTÉK A PROGRAMOT A FENTIEKNEK MEGFELELŐEN, NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ KÁROKÉRT MELYEK LEHETNEK VÉLETLENEK, VAGY MEGHATÁROZOTT KÖRÜLMÉNYEK MIATT TÖRTÉNTEK (BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A AZ ADATVESZTÉST ÉS A HELYTELEN ADATFELDOLGOZÁST, VALAMINT A MÁS PROGRAMOKKAL VALÓ HIBÁS EGYÜTTMŰKÖDÉST), AKKOR SEM, HA EZEN FELEK TUDATÁBAN VOLTAK ILYEN KÁROK KELETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉNEK.

FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK VÉGE

Függelék: Hogyan alkalmazhatóak ezek a szabályok egy új programra

Ha valaki egy új programot készít és szeretné hogy az a többi ember számára a lehető leginkább hasznos legyen, annak az a legjobb módja,

hogy szabad szoftverré teszi azt, megengedve bárki számára a szabad másolást és módosítást ezen szabályok alapján.

Ehhez a következő megjegyzést kell csatolni a programhoz. A legbiztosabb ezt minden egyes forrásfájl elejére beírni, így közölve leghatásosabban a garancia visszautasítását. Minden fájl ezen kívül kell, hogy tartalmazzon egy “copyright'' sort és egy utalást arra helyre, ahol a teljes szöveg található.

Egy sor mely megadja a program nevét, és leírja, hogy mit csinál. Copyright 19yy a szerző neve Ez egy szabad szoftver; terjeszthető illetve módosítható a GNU Általános Közreadási Feltételek dokumentumában leírtak szerint -- 2. vagy későbbi verzió --, melyet a Szabad Szoftver Alapítvány ad ki.

Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az eladhatóságra vagy valamely célra való alkalmazhatóságra való származtatott garanciát is beleértve. További részletekért lásd a GNU Általános Közreadási Feltételek dokumentumát.

A programmal együtt kellett, hogy érkezzen egy példány a GNU Általános Közreadási Feltételek dokumentumából is. Ha mégsem akkor ezt a Szabad Szoftver Alapítványnak küldött levélben jelezni kell. A szabad szoftver alapítvány címe: Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

A programhoz csatolni kell azt is, hogy miként lehet kapcsolatba lépni a szerzővel, elektronikus vagy hagyományos levél küldésével.

Ha a program interaktív, a következőhöz hasonló üzenettel lehet ezt megtenni a program indulásakor:

Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy a szerző neve A Gnomovision programhoz SEMMIFÉLE GARANCIA NEM JÁR; A részletes tájékoztatáshoz ezt kell begépelni: ,,show w''. Ez egy szabad szoftver; bizonyos feltételek mellett terjeszthető illetve módosítható. A részletes tájékoztatáshoz ezt kell begépelni: `show c'.

A ,,show w'' és ,,show c'' képzeletbeli parancsok, és a GNU Általános Közreadási Feltételek megfelelő szakaszát kell megjeleníteniük. Természetesen a valódi parancsok lehetnek a ,,show w'' és a ,,show c''-től különbözőek is, lehetnek akár egérkattintások vagy menüpontok is a programnak megfelelően.

Ha szükséges, meg kell szerezni a munkáltatótól (programozó esetében) vagy iskolától a program szerzői jogairól való lemondás igazolását.

Erre itt egy példa:

Az Adócsaló BT ezennel lemond minden szerzői jogi érdekeltségéről a ,,Gnomovision'' programmal kapcsolatban, melyet

Hekker Jani írt.

Aláírás: Maffy Jocó, 1987. április 1.

Maffy Jocó, alelnök

A GPL általános közreadási feltételek dokumentuma nem engedi meg, hogy szabad szoftver része legyen szabadalommal védett programnak. Ha a program egy eljáráskönyvtár akkor inkább a más programokkal való összefűzését célszerű megengedni. Ha ez a cél akkor a GNU LGPL dokumentumot lehet alkalmazni, mely ilyen eljáráskönyvtárak közreadását szabályozza.

2. A BSD licensz

Copyright (c) The Regents of the University of California.

All rights reserved.

A forrás- és bináris formában történő terjesztés, módosítással, vagy anélkül akkor engedélyezett, ha a következő feltételek teljesülnek:
  1. A forráskód terjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, ezt a feltétellistát és a következő nyilatkozatot.


  2. Bináris formában történő terjesztéskor reprodukálni kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, ezt a feltétellistát, a következő nyilatkozatot a dokumentációban, valamint a csomaggal biztosított egyéb anyagokat.


  3. Ennek a szoftvernek a szolgáltatásait vagy használatát említő összes hirdetési anyag a következő köszönetnyilvánítást kell, hogy tartalmazza:


  4. Ez a termék a University of California, Berkeley és külső munkatársai által fejlesztett szoftver.


  5. Sem az egyetem neve, sem pedig a külső munkatársainak neve előzetes írásbeli engedély nélkül nem használhatók fel a szoftverből származtatott termékek hitelesítésére, vagy reklámozására.


EZT A SZOFTVERT AZ EGYETEM IGAZGATÓTANÁCSÁNAK A TAGJAI ÉS A KÜLSŐ MUNKATÁRSAK ÚGY BIZTOSÍTJÁK, “AHOGY VAN”, ÉS SEMMILYEN NYÍLT VAGY BURKOLT GARANCIA - BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMATOSSÁGOT - NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ. AZ EGYETEM IGAZGATÓTANÁCSÁNAK TAGJAI ÉS A KÜLSŐ MUNKATÁRSAK NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, PÉLDAADÓ VAGY SZÜKSÉGSZERŰ KÁROKÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, ÜZEMKIESÉST, ADATVESZTÉST, ELMARADT HASZNOT VAGY ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KÖVETKEZETT BE, VALAMINT A FELELŐSSÉG BÁRMILYEN ELMÉLETÉVEL - AKÁR SZERZŐDÉSBEN, AKÁR OKOZOTT KÁRBAN (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS EGYEBET), AKKOR IS, HA AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMET.


3. A Debian “Social Contract” (Társadalmi szerződés) / DFSG

A Social Contract

Debian, the producers of the Debian GNU/Linux system, have created the Debian Social Contract. The contract, initially designed as as a set of commitments that we agree to abide by, has been adopted by the free software community as the basis of the Open Source Definition.

"Social Contract" with the Free Software Community

1.Debian Will Remain 100% Free Software

We promise to keep the Debian GNU/Linux Distribution entirely free software. As there are many definitions of free software, we include the guidelines we use to determine if software is "free" below. We will support our users who develop and run non-free software on Debian, but we will never make the system depend on an item of non-free software.

2.We Will Give Back to the Free Software Community

When we write new components of the Debian system, we will license them as free software. We will make the best system we can, so that free software will be widely distributed and used. We will feed back bug-fixes, improvements, user requests, etc. to the "upstream" authors of software included in our system.

3.We Won't Hide Problems

We will keep our entire bug-report database open for public view at all times. Reports that users file on-line will immediately become visible to others.

4.Our Priorities are Our Users and Free Software

We will be guided by the needs of our users and the free-software community. We will place their interests first in our priorities. We will support the needs of our users for operation in many different kinds of computing environment. We won't object to commercial software that is intended to run on Debian systems, and we'll allow others to create value-added distributions containing both Debian and commercial software, without any fee from us. To support these goals, we will provide an integrated system of high-quality, 100% free software, with no legal restrictions that would prevent these kinds of use.

5.Programs That Don't Meet Our Free-Software Standards

We acknowledge that some of our users require the use of programs that don't conform to the Debian Free Software Guidelines. We have created "contrib" and "non-free" areas in our FTP archive for this software. The software in these directories is not part of the Debian system, although it has been configured for use with Debian. We encourage CD manufacturers to read the licenses of software packages in these directories and determine if they can distribute that software on their CDs. Thus, although non-free software isn't a part of Debian, we support its use, and we provide infrastructure (such as our bug-tracking system and mailing lists) for non-free software packages.

The Debian Free Software Guidelines (DFSG)

1.Free Redistribution

The license of a Debian component may not restrict any party from selling or giving away the software as a component of an aggregate software distribution containing programs from several different sources. The license may not require a royalty or other fee for such sale.

2.Source Code

The program must include source code, and must allow distribution in source code as well as compiled form.

3.Derived Works

The license must allow modifications and derived works, and must allow them to be distributed under the same terms as the license of the original software.

4.Integrity of The Author's Source Code

The license may restrict source-code from being distributed in modified form _only_ if the license allows the distribution of "patch files" with the source code for the purpose of modifying the program at build time. The license must explicitly permit distribution of software built from modified source code. The license may require derived works to carry a different name or version number from the original software. (This is a compromise. The Debian group encourages all authors not to restrict any files, source or binary, from being modified.)

5.No Discrimination Against Fields of Endeavor

The license must not restrict anyone from making use of the program in a specific field of endeavor. For example, it may not restrict the program from being used in a business, or from being used for genetic research.

7.Distribution of License

The rights attached to the program must apply to all to whom the program is redistributed without the need for execution of an additional license by those parties.

8.License Must Not Be Specific to Debian

The rights attached to the program must not depend on the program's being part of a Debian system. If the program is extracted from Debian and used or distributed without Debian but otherwise within the terms of the program's license, all parties to whom the program is redistributed should have the same rights as those that are granted in conjunction with the Debian system.

9.License Must Not Contaminate Other Software

The license must not place restrictions on other software that is distributed along with the licensed software. For example, the license must not insist that all other programs distributed on the same medium must be free software.

10.Example Licenses

The "GPL", "BSD", and "Artistic" licenses are examples of licenses that we consider "free".

Bruce Perens wrote the first draft of this document and refined it using the comments of the Debian developers during a month-long e-mail conference in June 1997. He later removed the Debian-specific references from the Debian Free Software Guidelines to create "The Open Source Definition". Other organizations may derive from and build on this document. Please give credit to the Debian project if you do.

4. Debian információk

A Debian címe és elérhetősége:

Debian Linux Association

Software in the Public Interest

P.O. Box 70152

Pt. Richmond CA 94807-0512

info@debian.org

5. Rövidítések, szakszavak jegyzéke

account: Felhasználói számla. A számla kifejezés abból ered, hogy a felhasznált processzoridőért, tárolóterületért pénzt számoltak/számolnak fel
API: Application Programming Interface, alkalmazás-programozási felület
APT: Acquisition Package Transfer
BIND: A Berkeley Internet Name Domain kiszolgáló. Egy DNS szerver implementáció.
BIOS: Basic Input / Output System, alapvető kimeneti / bemeneti rendszer, a PC-k Firmware-e
BSD: Berkley Software Distribution
CGI: Common Gateway Interface, Általános Átjáró (kapcsolatteremtő) (programozási) Felület
DMZ: DeMilitarized Zone, semleges zóna
DNS: Domain Name System. Az Interneten gazdagép neveknek IP címekre való leképzésére használt osztott adatbázis.
DoS: Denial of Service, szolgáltatás megbénítása
DVI: DeVice Independent. Platform-független dokumentum-formátum
EGID: (effektív group id) - mint euid, csak a csoport-azonosítóra. szuperfelhasználó minden jogokkal rendelkező felhasználó. A felhasználói azonosítója általában 0 szokott lenni minden UN*X-ban, és felhasználói neve (login neve) általában root.
EUID: (effektív user id) - általában egyenlő az uid-del, a felhasználói azonosítóval, de bizonyos esetekben (ún. setuid-bites programoknál) más is lehet. Ilyen módon egy adott folyamatnak több jogot lehet adni, mint ami a folyamat elindítójának van.
FAQ: Frequently Asked Questions, Gyakran Feltett / Ismételt Kérdések (GYIK)
FPU: Floating Point Unit, vagy matematikai társprocesszor.
FSF: Free Software Foundation, Szabad Szoftver Alapítvány
FSN: Free Software Network, Nagy Attila szabad szoftvereket tartalmazó FTP szervere, ftp.fsn.hu
FTP: File Transfer Protocol, Az egyik legismertebb fájlátviteli szolgáltatásról elnevezett protokoll.
GID: Csoportazonosító. A UNIX rendszerben minden felhasználó be van osztva egy csoportba. A gid annak a csoportnak az azonosítója, amelybe a felhasználó tartozik. (A csoportbeosztás tetszőleges lehet; van olyan rendszer, ahol minden felhasználó egy közös csoportba tartozik.
GMT: Greenwich Mean Time: az egységes csillagászati földi idő, a 0-s időzóna.
GNU: GNU is Not Unix (rekurzív)
GPL: General Public License
HTML: Hyper Text Markup Language, hiper szöveges leíró nyelv
IMAP: Internet Mail Access Protocol: levelezéskor használható levélküldő és fogadó protokoll
Internet: Egy konkrét, a világ minden részére kiterjedő hálózat.
I2O: Inteligent Input/Output: segítségével operációs rendszer független eszközvezérlők írhatóak.
IP: Internet Protocol, Hálózatkezelő protokoll.
ISO: International Standards Organization (nemzetközi szabványügyi szervezet)
LDAP: Lightweigth Directory Access Protocol, címtárkezelés
LIDS: Linux Intrusion Detection System Patch, Linux Betörés Detektáló Rendszerfolt
LME: Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete
lo, loopback interfész: olyan virtuális hálózati interfész, mely visszahurkol önmagába
MBR: Master Boot Record, a merevlemez első 512 bájtja.
MLF: Magyar Linux Felhasználók egyesülete
motd: Message of the day, a napi üzenet - a nap üzenete
NCSA: National Center for Supercomputing Applications, University of Illionis
NFS: Network File System, a UN*X klónok hálózati fájlrendszere. Szabványos hálózatkezelési protokoll és szoftvercsomag távoli lemezeken lévő adatok transzparens elérése.
NIS: Network Information System: a Sun cég egy régebbi, nem biztonságos megoldása a felhasználók azonosításra gépek között. A felhasználónak Csak egyszer kell bejelentkeznie a hálózatba, ezután a gépek a NIS segítségével azonosítják azt egymás között. " A NIS egy egyszerű, általános kliens-szerver alapú adatbázis rendszer. Legtöbbször jelszó- és csoportfájlok megosztására használják a hálózaton. Segítséget nyújt a hálózat átlátszóvá tételében azzal, hogy egy bejelentkezéssel használhatjuk az egész hálózat számunkra engedélyezett erőforrásait. A NIS szerver az információkat egyszerű adatbázis-formátumú fájlokban (DBM) tárolja, amelyek lehetővé teszik a gyors keresést. A kliensek RPC hívásokkal tudnak információkat lekérni a szerverről."
PC: Personal Computer, személyi számítógép
PDF: Portable Document Format, szállítható dokumentum formátum
PGRP-ID: Folyamat-csoport azonosítója. Ez egyenlő a folyamat-csoport vezetőjének a pid-jével (minden folyamat tagja valamely folyamat-csoportnak, minden folyamat megalapíthat egy saját folyamat-csoportot, és lehetőség van például egy folyamat-csoport minden tagjának a ,,kilövésére'' egyetlen művelettel).
PID: Folyamat-azonosító.
port, TCP vagy UDP: A portok egy szolgáltatási végpont TCP és UDP absztrakciói. Mielőtt egy folyamat biztosíthat vagy elérhet egy hálózati szolgáltatást, kérnie kell egy portot. A gazdagép IP címeivel együtt a portok egyedileg azonosítják egy TCP kapcsolat két párját.
POSIX: a nemzetközi UNIX szabványosítási hivatal,
PS: PostScript, oldalleíró nyelv
RFC: Request for Common, Internet szabványokat leíró dokumentumok sorozata.
RPC: Remote Procedure Call Távoli gazdagépeken lévő folyamaton belüli eljárások végrehajtására való protokoll.
RTC: Real Time Clock: valós idejű óra a számítógépben.
SGML: Standard General Markup Language, Szabványos Általános Leíró Nyelv
SMP: Simmetric Multi Processing, módszer több processzor használatára egy gépben
SNMP: Simple Network Management Protocol: Hálózati eszközök felügyeletét végzi. Segítségével intelligens hálózati megfigyelő rendszer létesíthető.
SSL: Secure Socket Layer, vagyis Biztonságos Csatorna Réteg.
SQL Structured Query Language, Struktúrált Lekérdező Nyelv
TCO: Total Cost of Ownership, a termék teljes birtoklási ideje alatti költség
TCP: Transmission Control Protocol
TGRP-ID: Terminál group-id. Minden folyamathoz ez is tárolva van. Ez egyenlő annak a folyamatnak a pid-jével, amely a folyamathoz tartozó terminál-(képernyő) fájlt legelőször megnyitotta. Ez általában a legelőször elindult login shell.
UDP: User Datagram Protocol
UID: A felhasználó azonosítója (a rendszerben minden egyes felhasználónak egy ilyen egyedi azonosítója van).
UPS: Uninterruptible Power Supply, szünetmentes tápegység
URL: Uniform Resource Locator, egységes erőforrás kijelölő, vagy magyarosabban Web-objektum-cím.
USB: Universal Serial Bus: Új, nagyobb sebességű soros-port szabvány.
VFS: Virtual File System, virtuális fájl-rendszer
Web: háló
XML: eXtensible Markup Language: a HTML-t felváltó, újgenerációs leíró nyelv.

6. Ajánlott RFC-k

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2196.html címen egy biztonságpolitikai szabályzatot találunk RFC-be foglalva. Továbbá érdemes áttekinteni az 1244 és 1281-es számú RFC-ket is, melyek szintén ezzel a témával foglalkoznak.

Ajánlott biztonsággal kapcsolatos RFC-k:192

1108 Security Options for the Internet Protocol

1244 Site Security Handbook

1321 The MD5 Message-Digest Algorithm

1421 Privacy enhancement for Internet electronic mail: Part I: Message encryption and authentication procedures

1422 Privacy enhancement for Internet electronic mail: Part II: Certificate-based key management

1423 Privacy enhancement for Internet electronic mail: Part III: Algorithms, modes and identifiers

1424 Privacy enhancement for Internet electronic mail: Part IV: Key certification and related services

1700 Assigned numbers

1700 On Internet authentication

1948 Defending against sequence number attacks

2069 An extension to HTTP: Digest Access Authentication

7. A LIDS rendszer beállítása

Elérhetőség: http://www.lids.org Itt nem tárgyalom a LIDS rendszer működési elvét, ezt mindenki megértheti a dokumentációból. Olvassuk el a csomaghoz adott README és design fájlokat, továbbá töltsük le a Web-oldalról az egyéb dokumentációkat is. A rendszer lényege végül is az, hogy korlátozzuk a root felhasználó jogait, így a behatoló a megfelelő jelszó és hatástalanító módszer nélkül nem tud kárt tenni a rendszerünkben, hiába szerezte meg a root jogosultságokat.

Töltsük le a kernelverziónkhoz megfelelő csomagot. Lépjünk be az /usr/src/linux könyvtárba. Csomagoljuk ki a fájlt. Foltozzuk meg a kernelt:

patch -p1 < lids-0.9.5b/lids-0.9.5b-2.2.16.diff

Fordítsuk le a démont: cd lids-0.9.5b/lidsadm-0.9; make

Készítsünk el egy jelszót: lidsadm -P A kiírt kódot mentsük le, vagy írjuk le, később kelleni fog.

Lépjünk vissza a kernelforrás könyvtárába, majd make menuconfig vagy make xconfig paranccsal (haladóknak ajánlom a .config fájl kézzel való szerkesztését) indítsuk el a kernel konfigurációjának beállítását.

Kernel konfiguráció:

Keressük meg a vége felé lévő Linux Intrusion Detection System menüpontot. Itt az azonos nevű első pontot válasszuk “y”-nek. Ekkor megnyílik a lehetőség a többi funkció közötti válogatásban is. Mentsük el az új konfigurációt, fordítsuk le a kernelt (pl. a make-kpg paranccsal). Vigyük át a kernel csomagot, a lidsadm-0.9 könyvtárban lévő lidsadm (/sbin-be) és a lidsadm.1.gz (/usr/local/man/man1-be) fájlokat a szervergépre. A kernel csomagot telepítsük, majd állítsuk be úgy a lilo.conf-ot, hogy egyelőre ne ez legyen a default kernel. Másoljuk be a két fájlt a fent megadott könyvtárakba. Most létre kell hoznunk az /etc/lids.conf fájlt. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a lenti parancsokból készítünk egy shell-script-et:

/root/rules.lids:

lidsadm -A -o /boot -j READ # ezeket a könyvtárakat ro-ba tesszük

lidsadm -A -o /usr -j READ

lidsadm -A -o /etc -j READ

lidsadm -A -o /lib -j READ

lidsadm -A -o /bin -j READ

lidsadm -A -o /sbin -j READ

lidsadm -A -o /var/log -j APPEND #ehhez a loghoz csak írni lehet

lidsadm -A -s /usr/sbin/logrotate -o /var/log -j WRITE # kivéve a logrotate

# Biztosítani kell, hogy az upsd is le tudja állítani a rendszert:

lidsadm -A -s /sbin/shutdown -o UMOUNT -j INHERIT

lidsadm -A -s /sbin/shutdown -o KILL -j INHERIT

lidsadm -A -s /sbin/shutdown -o HD -j INHERIT


Természetesen a fenti listát ízlés szerint bővíthetjük, miután elolvastuk a dokumentációt. Futtassuk le.

Létre kell hoznunk egy indító script-et is. (Figyeljünk arra is, hogy a fájl futtatható legyen!) /etc/init.d/lids:

#! /bin/sh

echo "Starting LIDSadm..."

/sbin/lidsadm -I -- -CAP_SYS_MODULE -CAP_SYS_RAWIO -CAP_SYS_ADMIN \

-CAP_SYS_PTRACE -CAP_NET_ADMIN -CAP_SYS_TIME -CAP_SYS_RESOURCE \

-CAP_LINUX_IMMUTABLE -CAP_KILL -CAP_SYS_TTY_CONFIG \

+INIT_CHILDREN_LOCK +RELOAD_CONF
Helyezzünk el indító linket az /etc/rc[2-5].d szintekre. Lényeg, hogy ez legyen a legutoljára elinduló démon, ezért adjunk neki S99, vagy Sz előtagot. Ha minden jól ment, indítsuk újra a gépet és válasszuk a LIDS-t tartalmazó kernelt. Ha minden jól ment, és nem akadályoztuk meg a rendszer normális indítását, akkor jelentkezzünk be root-ként és adjuk ki a lidsadm -V parancsot. Ez kilistázza a jelenleg érvényes szigorítások beállításait. Ha lokálisan az adott shell-re és gyermekfolyamataira ki akarjuk kapcsolni a védelmet (hogy tudjunk változtatni, karbantartani), adjuk ki ezt a parancsot: lidsadm -S -- -LIDS Ekkor a jelszó megadása után “hagyományos” módon tehetjük dolgunkat.

Ha a védett fájloknak megváltozik a helye a lemezen, adjuk ki a lidsadm -U parancsot, mely frissíti a konfigurációs állományt.

Mindenesetre teszteljük le a rendszer működését: jelentkezzünk be root-ként, majd csináljunk tiltott dolgokat és figyeljük, naplózza-e a rendszer tevékenységünket.

Érdemes továbbá rendszeresen frissíteni a LIDS szoftverünket, mert igaz, már közel van az 1.0-s verzióhoz, még sok hibát javítanak ki rajta.

8. A “GNU Free Documentation License”

GNU Free Documentation License

Version 1.1, March 2000

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is

instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you".

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (For example, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, whose contents can be viewed and edited directly and straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup has been designed to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML designed for human modification. Opaque formats include PostScript, PDF, proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a publicly-accessible computer-network location containing a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which the general network-using public has access to download anonymously at no charge using public-standard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has less than five).

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this

License, in the form shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve the section's title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties-for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in sefined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the various original documents, forming one section entitled "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledgements", and any sections entitled "Dedications". You must delete all sections entitled "Endorsements."

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is called an "aggregate", and this License does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document, on account of their being thus compiled, if they are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License provided that you also include the original English version of this License. In case of a disagreement between the translation and the original English version of this License, the original English version will prevail.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document

under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1

or any later version published by the Free Software Foundation;

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the

Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write

"no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Texts being LIST"; likewise for Back-Cover Texts.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Melléklet

Itt néhány logót mellékelek, hogy lássuk, milyen lelkületük van ezeknek a programozóknak.

A GNU logója egy kafferbivaly:193A Linux hivatalos logója ez a pingvin:A Debian hivatalos logója ez a csiga:Az Apache hivatalos logója ez a toll:Gyakoriak a Web-oldalak alján feltüntetett “reklám” logók:Az OpenSSH logója egy tüskehal:A Postfix logója a rendszer felépítését ábrázoló folyamatábra kicsinyített változata:A Webalizer program logója:És a Tripwire logója:
Következő Fel Előző Tartalom