Mime types

Lehetôség van arra , hogy a file-ok tipusát a nevük alapján meghatározzuk. Erre szolgál a mod_mime.c modul. Defaultként fordítódik.

Arra használható, hogy meghatározzuk a mime tipusát egy dokumentumnak.Ez arra jó, hogy bizonyos esetekben különleges kezelést lehet vele megvalósítani, vagy egyszerûen csak arra , hogy a cliens megfelelôen tudja kezelni a dokumentumot.

A TypesConfig direktívával lehet beállítani, hogy hol található a tipusokat leíró file. Default esetben ez a conf/mime.types .

A dokumentumokat tartalmazó file-ok neve úgy van kezelve, hogy áll egy base name-bôl majd utána mindenféle kiterjesztésekbôl.

base.type.language.enc

Ide kapcsolódik még a SetHandler ami azt állítja be, hogy az egyes tipusok esetén milyen kezelést valósítson meg a server.

Handlerek

A handlerek alatt azt értjük, hogy ha meghívunk egy file-t , akkor arra a hívásra mintegy válaszként elindul egy akció. Az Apache-on belül ezt nevezzük handler-nek.

Általában minden file-nak van egy implicit handler-e ami a file tipusán alapul. így normál esetben a file-kat a server szolgáltatja. De van lehetôség ettôl eltérni. Erre lehet megadni handlereket, és tipusokat.

A handlerek vagy be vannak építve a serverbe a modulok által, vagy az Action direktívával adhatunk meg saját handlereket az egyes tipusokhoz.

Saját handlert egy tipushoz az AddHandler direktívával adhatunk.

pl: AddHandler cgi-script cgi ekkor a cgi kiterjesztésû file-okat cgi-scriptként fogja kezelni.